Mgr. Martina Havlíčková

psycholog, psychoterapeut

Od roku 2010 pracuji jako soukromý psycholog a psychoterapeut v Brně, kde jsem vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU. Znalosti z oboru psychologie jsem si v průběhu studia rozšířila na dvou zahraničních univerzitách (Universitá degli Studi di Milano – Bicocca, IT a Rijksuniversitait Groningen, NL). Během studií v italském Miláně jsem se poprvé seznámila se systemickým přístupem, který se později stal teoretickým východiskem mé práce. Následné vzdělání v psychoterapii jsem získala v psychoterapeutickém výcviku vycházejícím právě ze systemických přístupů. Tímto výcvikem je „Umění terapie“, akreditovaný výcvik ČPS, ČLS JEP – v centru ISZ-MC Praha. Své vzdělání si nadále prohlubuji prostřednictvím dalších vzdělávacích kurzů, účastí na konferencích či seminářích. Velmi inspirující a obohacující pro mne byla práce psychoterapeuta v terapeutické komunitě Podcestný Mlýn pro drogově závislé a taktéž jako školní psycholog. Praxi nyní provozuji při mateřské dovolené.